beskuren bentley3Det coachande förhållningssättet tar sin utgångspunkt i att alla människor är hjältar i sina egna liv, har alla svaren inom sig och kan ta ansvar för sina handlingar.
Genom öppna frågor blir det tydligt vad du behöver göra för att komma förbi det som hindrar dig från att nå målet.
Att med egen kraft ta bort hinder efter hinder och gå från ord till handling ger styrka och självsäkerhet.
Förhållningssättet skapar en atmosfär av öppenhet och frihet att bara vara du, precis som du är.

Coaching är en samtalsmetod som är handlingsinriktad. Coachen vägleder dig i att tydliggöra dina mål, synliggöra vilka hinder som finns på vägen mot målet och skapa handlingar som tar dig förbi hindren och fram till målet.
Coachen ger inga råd.
Coaching är inte terapi.
Coachen har tystnadsplikt.

Jag är diplomerad coach enligt International Coach Federation, ICF:s riktlinjer. Ta gärna en titt på ICF:s hemsida http://icfsverige.se/ om du vill veta mer om coaching.

För priser se här.