ridning2Ridterapi kan exempelvis passa för personer med neuropsykiatrisk eller social problematik, t.ex olika former av autism, adhd, olika typer av funktionsnedsättning. Det kan också vara ett hjälpmedel i rehabiliteringen för personer med depression, ångest, missbruk och beteendeproblematik.
Socialterapeutisk ridterapi främjar samvaron mellan patient (elev) häst och terapeut. Relationen är en viktig del i utvecklingen. Vi gör tillsammans en anpassad handlingsplan med individuella målsättningar. Målsättningarna kan variera, några exempel är:

  • Social träning
  • Öka koncentrationsförmågan genom att vara i nuet med hästen.
  • Stärka självkänslan genom att sköta om hästen, borsta, leda, lära sig att förstå hästen.
  • Förbättra kommunikationsförmåga och främja samspel genom övningar på hästryggen.
  • Öka initiativförmåga
  • Förbättrad hållning och balans
  • Öka koordinationen
  • Symmetriskt stärkande av bäckenmuskulatur, stärkande av bålmuskulaturen samt upprätning och huvudkontroll.Vi arbetar ute i våra vackra omgivningar antingen kring sjön, i skogen eller på ridbanan. Jag arbetar för att terapin ska stimulera även de andra sinnena med hjälp av naturen och olika färgsättningar efter årstidernas gång.

Om du vill veta mer om ridterapins positiva resultat så kan du läsa på vårdguidens hemsida.